Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy zahrnuje:

  • vedení mzdové agendy zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, vč. výpočtů daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • měsíční vypracování hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • registrace nových zaměstnanců a deregistrace odcházejících zaměstnanců